ელექტრო სისტემების ინჟინერი

ელექტრო სისტემების ინჟინერის დანიშნულებაა უზრუნველყოს კომპანიის კლიენტების მომსახურება ისეთი ელექტრო საინჟინრო სისტემების დაპროექტების, შერჩევის, ინსტალაციის, რემონტისა