დიზელ-გენერატორებთან დაკავშირებული სერვისებს უზრუნველყოფს კომპანია ენსოლი, რომელიც წარმოადგენს საქართველოს ბაზრის ლიდერს მაღალხარისხიანი გენერატორების მოწოდებასა და საიმედო ტექნიკურ მომსახურებაში. ენსოლის გამოცდილი და კვალიფიციური სპეციალისტები ყოველთვის მზად არიან დაგეხმარონ სწორი სიმძლავრეების, ტექნოლოგიების, პროდუქტებისა თუ სერვისების შერჩევაში, რათა უზრუნველყოთ თქვენი ორგანიზაციის გარანტირებული და უწყვეტი ელექტრომომარაგება.

ტექნიკური და საექსპლუატაციო მხარდაჭერა

ენსოლი დამკვეთებს სთავაზობს როგორც საგარანტიო, ასევე გარანტიის შემდგომ და გაფართოვებული შემადგენლობის სერვისებს, რომელთა გამოყენებაც დიდ დახმარებას უწევთ მათ დიზელ გენერატორების გამართულად ფუნქციონირებაში. ჩვენი სერვისები შეკრულია 3 პაკეტად და თითოეული მათგანი განსხვავდება მომსახურების დონითა და შემადგენლობითი მოცულობით. ქვემოთ ცხრილში მოყვანილია აღნიშნული პაკეტების ძირითადი მაჩვენებლები: